floarea soareluistemă naţională a Moldoveifloarea soarelui


Centrul de Apel

Politica economică externă Products of Moldova Airmoldova
Mass Media din Moldova

Perfectarea paşaportului biometric

Pașaportul cetățeanului Republicii Moldova se eliberează de la naștere.

Cetăţenii Republicii Moldova, în baza cererii personale depuse în scris, pot deține două pașapoarte valabile, cu condiția ca datele titularului din acestea să fie identice.

Începând cu 1 ianuarie 2011, Republica Moldova eliberează în exclusivitate pașapoarte cu date biometrice. Pașapoartele eliberate până la 1 ianuarie 2011 continua să fie valabile până la data expirării specificată în ele.

Nu se includ datele despre copii în pașapoartele părinților.

Pașaportul cetățeanului Republicii Moldova se eliberează pe un termen de 7 ani, iar copiilor cu vârsta de până la 7 ani - pe un termen de 4 ani.

Prelevarea datelor biometrice

Depunerea cererii de perfectare a pașaportului biometric implică acceptul persoanei sau reprezentatului legal al acesteia pentru prelevarea/procesarea digitală a următorilor parametri biometrici:

 • Pentru adulți și copiii care au împlinit 12 ani: fotografia digitală, amprentele digitale, semnătura digitală;
 • Pentru copiii de 10-12 ani: fotografia digitală, semnătura digitală;
 • Pentru copiii mai mici de 10 ani: fotografia digitală.

Obligativitatea deținerii buletinului de identitate

Cetățenii Republicii Moldova care au împlinit vârsta de 16 ani pot depune cererea de perfectare a pașaportului biometric doar dacă dețin buletin de identitate valabil sau dacă depun cererea de perfectare a buletinului de identitate concomitent cu cererea de perfectare a pașaportului biometric.

Cetățenii Republicii Moldova cărora li s-a aprobat stabilirea cu domiciliul permanent în străinătate (emigrarea autorizată) sunt scutiți de obligativitatea deținerii buletinului de identitate.

Copiii care nu au împlinit vârsta de 16 ani sunt scutiți de obligativitatea deținerii buletinului de identitate.

Depunerea cererii

Cererea se depune personal la sediul Ambasadei, în scris, în fața funcționarului consular al misiunii diplomatice/oficiului consular.

minorilor și persoanelor plasate sub tutelă sau curatelă, în calitate de solicitant pentru eliberarea pașaportului acționează reprezentantul legal al acestuia.>

Documente necesare

I. Pentru persoanele care au împlinit 18 ani
Prezența persoanei este obligatorie. În cazul documentării primare cu buletin și pașaport, prezența unui părinte sau rude de gradul I-III este obligatorie

 • Buletin de identitate valabil, cu fișa de însoțire;
 • În cazul documentării primare cu buletin și pașaport, se prezintă certificatul medical ce atestă grupa sangvină;
 • Pașaportul actual (în cazul în care pașaportul a fost pierdut sau sustras, la Ambasadă se va completa declarația de pierdere);

  Notă! Persoanele care deţin şi cetăţenia altui stat şi care nu au fost documentate anterior cu acte de identitate moldoveneşti vor prezenta paşaportul national eliberat de autorităţile străine.
  În cazul documentării minorilor, persoanelor asupra cărora a fost instituită tutela sau curatela, vor fi prezentate actele de identitate ale reprezentanţilor legali.
 • Certificatele de stare civilă:
  • certificatul de naştere;
  • certificatul de căsătorie (după caz);
  • certificatul de divorţ (după caz) sau extrasul de pe actul de căsătorie;
  • certificatul de schimbare a numelui şi/sau prenumelui (după caz);
  • certificatele de naştere ale copiilor sub 16 ani(după caz);
  • certificatul de deces al soţului/soţiei (după caz);

II. Pentru copiii care au împlinit 16 ani
Prezența copilului este obligatorie, însoțit de un părinte (sau reprezentant legal)

 • Buletin de identitate valabil, cu fișa de însoțire;
 • În cazul documentării primare cu buletin și pașaport se prezintă certificatul medical de confirmare a grupei sangvine;
 • Pașaportul actual (în cazul în care pașaportul a fost pierdut sau sustras, la Ambasadă se va completa declarația de pierdere);
 • Certificat de naștere moldovenesc;
 • Buletinul de identitate sau pașaportul moldovenesc al părintelui care depune cererea;
 • Certificat de căsătorie/divorț moldovenesc al părinților.

III. Pentru copiii care au împlinit 10 ani:
Prezența copilului este obligatorie, însoțit de un părinte (sau reprezentant legal)

 • Pașaportul actual (în cazul în care pașaportul a fost pierdut sau sustras, la Ambasadă se va completa declarația de pierdere);
 • În cazul primei documentări cu pașaport, se prezintă certificatul medical ce atestă grupa sangvină;
 • Certificat de naștere moldovenesc;
 • Buletinul de identitate sau pașaportul moldovenesc al părintelui care depune cererea;
 • Certificat de căsătorie/divorț moldovenesc al părinților.

IV. Pentru copiii mai mici de 10 ani:
Prezența copilului este obligatorie, se prezintă unul din părinți (sau un reprezentant legal)

 • Pașaportul actual (în cazul în care pașaportul a fost pierdut sau sustras, la Ambasadă se va completa declarația de pierdere);
 • În cazul primei documentări cu pașaport, se prezintă certificatul medical ce atestă grupa sangvină;
 • Certificat de naștere moldovenesc;
 • Buletinul de identitate sau pașaportul moldovenesc al părintelui care depune cererea;
 • Certificat de căsătorie/divorț moldovenesc al părinților.

NOTĂ! Toate actele de stare civilă (certificatul de naştere, căsătorie, divorţ etc.) eliberate de organele competente ale Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, precum şi cele ale Irlandei, după 17 august 2001, urmează a fi legalizate prin „apostilare” de către Ministerul Afacerilor Externe al Marii Britanii sau Irlandei (adresa şi contactele oficiului de legalizări le găsiţi în anexă). Originalele acestor documente urmează a fi traduse în limba română.

Taxa consulara urmează a fi achitată prin transfer bancar.

Pentru plăți efectuate din Marea Britanie vor fi utilizate următoarele rechizite bancare:

Account Name: Embassy of the Republic of Moldova
Sort Code: 30-65-41
Account number: 35145860
Reference: numele prenumele pentru cine se achita taxa

Pentru plăți efectuate din Irlanda vor fi utilizate următoarele rechizite bancare:

Account name: Embassy of the Republic of Moldova
SWIFT: LOYDGB2L
BIC: LOYDGB21682
IBAN: GB63LOYD30654135145860

ATENŢIE! Ambasada nu acceptă plata în numerar (cash)


Tipul acțiunii Perioada de perfectare a acţiunii de către ÎS CRIS Registru Taxa consulară şi plata aferentă,în GBP Plata pentru perfectarea actului prin intermediul ÎS "CRIS "Registru"",RM, în GBP Total costul serviciului consular,în GBP
Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova (PA) şi perfectarea actului 30 zile


54
35 89
15 zile 44 98
5 zile 61 115
Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova (PA) pentru copilul sub 7 ani şi cu vîrsta de la 7 pînă la 12 ani, aflat în străinătate, inclusiv perfectarea actului
30 zile

54

27

81

15 zile

33

87

5 zile

47

101